Kursy na podesty ruchome przejezdne

Chcesz udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć je o uprawnienia do obsługi podestów ruchomych? Certyfikat ten wzbogaci Twoje CV o ciekawą pozycję, dzięki czemu zwiększysz swoje szanse na rynku pracy. Pomożemy Ci się przygotować do egzaminu oraz dołożymy wszelkich starań aby pomóc Ci w jego zdaniu. Cieszymy się wysoką skutecznością – niemalże 100% naszych kursantów zdaje egzaminy UDT. Wszelkie informacje odnośnie szkolenia znajdziesz poniżej!

Zainteresowany? Masz pytania?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Kursy UDT: Podesty ruchome przejezdne

Kurs na podesty ruchome przejezdne – informacje podstawowe

Cena odbytego u nas kursu obejmuje m.in.:

  • serię zajęć teoretycznych (on-line lub stacjonarnie – wedle życzenia kursanta) – w formie wykładów przeprowadzanych przez naszych specjalistów,
  • serię zajęć praktycznych – nasi eksperci nadzorują kursantów w trakcie jazdy i obsługi podestów ruchomych,
  • dostarczone przez nas materiały szkoleniowe

Dodatkowo oferujemy również atrakcyjne rabaty! Skontaktuj się z nami i już dziś dowiedz, jakie promocje dla Ciebie przygotowaliśmy!

Koszt: 450 zł

Kurs na podesty ruchome przejezdne – przebieg szkolenia

W trakcie naszego szkolenia będziesz miał okazję zapoznać się ze wszelkimi informacjami dotyczącymi operowania podestami ruchomymi. Zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne mają na celu przygotowanie naszych kursantów do egzaminu, który odbędzie się przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenie trwa przez 2 dni, które następują po sobie. W ciągu pierwszego z nich odbywają się zajęcia teoretyczne (online lub stacjonarnie). Tego dnia nasi kursanci mają szansę na zapoznanie się ze wszelkimi detalami pracy, budową maszyn oraz obowiązującymi przepisami BHP i UDT. Dla wszystkich zainteresowanych nauki teorii z domu – zajęcia te mogą odbyć się w formie on-line. Kolejnego dnia skupiamy się natomiast na zajęciach praktycznych ze sprzętem. Odbywają się one na placu manewrowym, na którym trzeba stawić się osobiście. Wraz z końcem dnia kandydaci do zdobycia certyfikatu są już gotowi do przystąpienia do egzaminu.

Następnie nasi pracownicy składają w imieniu uczestnika kursu wniosek, na mocy którego, prosimy Urząd Dozoru Technicznego o wyznaczenie daty egzaminu. Po jego zdaniu, nasi kursanci otrzymują od nas zaświadczenie kwalifikacyjne, które jest jednoznaczne ze zdobyciem uprawnień do obsługi podestu ruchomego.

Absolwent kursu na podesty ruchome przejezdne może obsługiwać:

  • podnośniki nożycowe (podesty ruchome przejezdne wolnobieżne)
,
  • samojezdne podesty ruchome (podnośniki koszowe montowane na pojeździe)
,
  • podesty ruchome przewoźne (podczepiane do samochodu)

.

Kursy UDT: Podesty ruchome przejezdne

Egzamin – informacje dodatkowe

W dniu wyznaczonym na odbycie egzaminu oferujemy wszystkim kursantom możliwość powtórzenia materiału. Wszystko po to, by jak najbardziej zwiększyć ich szanse na zdanie egzaminu. Aby zdobyć wynik pozytywny trzeba poprawnie odpowiedzieć na 11 z wszystkich 15 pytań. Mają one formę pytań zamkniętych, na które odpowiada się poprzez zaznaczenie a, b, c lub d. Na to zadanie ma się 30 minut.

Pozytywny wynik z egzaminu = zaświadczenie UDT

Osoby, które zdadzą część pisemną, przystępują następnie do części praktycznej. Obejmuje ona wszelkie zagadnienia związane z poprawną obsługą urządzenia.

Dokumentem potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia te są ważne na terenie całej Polski i Unii Europejskiej. Ubieganie się o kwalifikacje międzynarodowe wiąże się z dodatkową opłatą.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

Kursy UDT: Podesty ruchome przejezdne

Podstawy prawne

Przyznawane przez nas certyfikaty mają ważność na okres 5-10 lat. Na 3 miesiące przed końcem tego terminu, istnieje możliwość przedłużenia ważności certyfikatu. Na podstawie złożonego u nas wniosku, certyfikat zostanie odnowiony.

Zdobyte z naszą pomocą uprawnienia UDT są wymagane do pracy z podestami ruchomymi na terenie całej UE, Norwegii, Kanady, Szwajcarii oraz w USA. Są one zgodne z poniższymi aktami prawnymi:

  • Ustawą o dozorze technicznym (21.12.2000 r.),
  • Rozporządzeniem rady Ministrów (07.12.2012 r.) w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
  • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (21.05.2019r.) w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.
  • Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (30.10.2018r.) w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.