Szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Praca w zakładach wiążę się z tym, że warto posiadać ukończone kursy umożliwiające obsługę maszyn takich jak suwnice, wciągniki i wciągniki specjalnego przeznaczenia. Posiadanie takich uprawnień wpływa bezpośrednio na wysokość zarobków, bo lepiej wykwalifikowany pracownik, to lepiej wynagradzany pracownik. Jak zatem wyglądają takie kursy? Ile kosztują? Jak wygląda program szkolenia? Na te oraz inne pytania odpowiedzi uzyskasz z lektury poniższego tekstu. Zapraszamy!

Zainteresowany? Masz pytania?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Opis szkolenia na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej zarówno teorii, jak i praktyki, a w efekcie tego kursant będzie mógł przystąpić do egzaminu państwowego, który kończy się zdobyciem uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obszary wiedzy, z którymi zapoznaje się kursant to obsługa takich urządzeń, znajomość ich funkcjonowania oraz bezpiecznego użycia. Pomyślne ukończenie egzaminu kończy się uzyskaniem uprawnień UDT na okres od 5 do 10 lat. W zasadzie nie ma większych przeciwwskazań do tego, by wziąć udział w takim szkoleniu – wystarczy jedynie mieć ukończone 18 lat, posiada przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz nie posiada żadnych medycznych przeciwwskazań do pracy na wysokości.

Koszt: 450 zł

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Jak wygląda program szkolenia?

Szkolenie jest podzielone na 2 bloki: teorię i praktykę. Pierwszy dzień stoi pod znakiem zapoznawania się z teorią w formie on-line, po zakończeniu teorii kursant jest zobowiązany do odbycia praktyki na placu manewrowym w obecności prowadzącego kursy. Drugi dzień z kolei, to kolejna część teorii, tym razem już w formie zajęć stacjonarnych, które również kończą praktyką. Warto dodać, że miejscem, w którym odbywają się praktyki i egzamin są Katowice.

Czym różnią się suwnice, wciągniki i wciągniki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia?

Jest to bardzo dobre pytanie, ponieważ podstawową różnicą jest to, że suwnice, wciągniki i wciągniki ogólnego przeznaczenia są zazwyczaj sterowane z poziomu roboczego i są to suwnice hakowe, natomiast te specjalnego przeznaczenia to suwnice obsługiwanie z poziomu kabiny: kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe i trawersowe.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Jak wygląda egzamin?

Egzamin, który został poprzedzony kursami teoretycznymi (online lub stacjonarnymi – wedle życzenia) oraz praktykami składa się z egzaminu wewnętrznego oraz egzaminu zewnętrznego, który jest certyfikowany przez komisje kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Sam egzamin teoretyczny składa się z 15 pytań w formie zamkniętej (A,B,C,D) i by zaliczyć taki egzamin, potrzeba udzielić 11 prawidłowych odpowiedzi na 15 zadanych. Plusem jest to, że pytania egzaminacyjne (283 pytania) są dostępne na stronie UDT i nie ma żadnych przeciwwskazań, by zapoznać się z nimi przed rozpoczęciem szkolenia

Warto wiedzieć, że posiadanie dokumentu UDT daje możliwości pracy w wielu krajach poza Polską zgodnie z Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA). Po pozytywnym ukończeniu szkolenia otrzymuje się następujące dokumenty:
1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 652).
2. Zaświadczenie kwalifikacyjne poświadczone i wydane przez Urząd Dozoru Technicznego