Szkolenia na wózki jezdniowo podnośnikowe IWJO (ładowarki teleskopowe)

Pracodawcy już wiedzą, że jedna ładowarka teleskopowa może zastąpić pracę kilkunastu ludzi i kilku innych urządzeń. A czy Ty wiesz, że dzięki dużemu zapotrzebowaniu na rynku i regulacji prawnej pracy operatora, jest ona bardzo poszukiwaną profesją?

Jeśli myślisz o podjęciu lub zmianie pracy, chcesz poszerzyć swoje kompetencje, skorzystaj z naszej nowej oferty kursów na operatorów ładowarek teleskopowych z certyfikatem UDT!

Zainteresowany? Masz pytania?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Kursy na wózki jezdniowo podnośnikowe IWJO (ładowarki teleskopowe)

Czym jest ładowarka teleskopowa?

To wózek jezdniowy podnośnikowy z hydrauliczno – mechanicznym wysięgnikiem regulowanym, który ma możliwość podłączenia elementów peryferyjnych, jak:

  • podesty dla pracowników,
  • widły do palet,
  • klatki na materiały budowlane,
  • młoty udarowe,
  • zgarniarki,
  • zamiatarki uliczne.

Elementy te pozwalają na szerokie wykorzystanie ładowarek w różnych dziedzinach gospodarki. Doskonale radzą sobie zarówno w budownictwie, jak i rolnictwie. Ładowarki teleskopowe mogą mieć wysięgnik zamocowany na stałe lub być wyposażone w platformę obrotową, co umożliwia im na wykonywanie pracy dookólnie.

Koszt: 450 zł

Jakich uprawnień wymaga ładowarka?

Ładowarki teleskopowe są urządzeniami zaliczonymi do kategorii IWJO dla urządzeń specjalizowanych, która jest najwyższą klasą wózków jezdniowych. Oznacza to, że nie mogą być obsługiwane przez operatorów z innym typem certyfikatu.

Aby zdobyć ten typ uprawnienia należy odbyć szkolenie we właściwym ośrodku, do których zalicza się nasza placówka Grupa Silesia. Następnie pretendent do uprawnień, musi zdać egzamin przed państwową komisją złożoną z egzaminatorów Urzędu Dozoru Technicznego.

Warunkami uczestnictwa w szkoleniu na operatora ładowarki teleskopowej są:

  • ukończony 18 rok życia,
  • brak przeciwwskazań zdrowotnych i dysfunkcji natury psychologicznej,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • opłacenie kursu.

Na szkolenie składają się dwa bloki: teoretyczny, odbywający się za pośrednictwem Internetu (on-line) lub stacjonarnie (wedle życzenia) oraz praktyczny – na placu szkoleniowym.

Jak wygląda szkolenie?

W trakcie pierwszego dnia szkolenia uczestnik zdobywa wiedzę z zakresu przepisów BHP, elementów prawa pracy i ruchu drogowego, podstawy obsługi ładowarki, aspektów technicznych pracy (ładowność, wysokość i kąt podnoszenia, zależność obciążenia od wysięgu) i wielu innych elementów, wpływających na poprawne i bezpieczne użytkowanie ładowarki. W drugim dniu odbywa się część praktyczna, obejmująca naukę manewrowania, podłączania i odłączania wyposażenia wysięgnika, podnoszenia ładunku, pracy ze zmianą fazy wysięgu teleskopu.

Wszystkie bloki kursu prowadzone są przez doświadczonych szkoleniowców, posiadających wysokie kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne.

Jak wygląda egzamin?

Egzamin odbywa się na wniosek organizatora szkolenia, skierowany do Urzędu Dozoru Technicznego, który wyznacza jego termin. Część pisemna egzaminu składa się z pytań teoretycznych, mających na celu sprawdzenie poziomu przyswojenia wiadomości. Tylko po zaliczeniu części pisemnej, następuje część praktyczna egzaminu.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

 

Lub zapytaj o kurs przez formularz

Kursy na wózki jezdniowo podnośnikowe IWJO (ładowarki teleskopowe)

Gdzie odbywają się kursy?

Na kurs operatora ładowarki teleskopowej zapraszamy do naszego ośrodka szkoleniowego w Katowicach, a zapisu można dokonać na tej stronie – czy to za pomocą maila, telefonu, czy korzystając z powyższego formularza. Zajmiemy się kompleksowym przygotowaniem oraz zorganizujemy egzamin! Zapewniamy wysoki odsetek zdanych egzaminów, dzięki bardzo dobrze dopasowanemu programowi szkolenia.