Najpopularniejsze pytania dotyczące szkoleń SEP

Jak mogę zapisać się na szkolenie i egzamin?

Aby zapisać się na szkolenie, wybierz jeden z dostępnych terminów na stronie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Następnie wypełnij przygotowany przez na formularz i dokonaj opłaty.

Ile będę czekać na uprawnienia?

Uczestnik, który odbył szkolenie energetyczne oraz zdał egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje numery Świadectwa Kwalifikacyjnego w ciągu 24 godzin od momentu zaliczenia egzaminu. Warunkiem otrzymania numeru uprawnień lub skanu świadectwa kwalifikacyjnego jest potwierdzenie płatności za kurs oraz egzamin.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają się w naszych ośrodkach na terenie całej Polski. Uczestnik decyduje o miejscu szkolenia, wybierając miasto, które najbardziej mu odpowiada. Oferujemy także szkolenia zamknięte dla firm na terenie całego kraju.

Kto może przystąpić do egzaminu tzw. "sepowskiego"?

Każdy, kto ma ukończony 18 lat najpóźniej w dniu przystąpienia do egzaminu oraz posiada minimum wykształcenie podstawowe.

Ile trwa szkolenie SEP?

Szkolenie trwa jeden dzień. Bezpośrednio po szkoleniu trwającym około trzech do czterech godzin zegarowych uczestnicy zdają egzamin państwowy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej.

Kiedy odbywa się egzamin?

Bezpośrednio po szkoleniu. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Czy można przystąpić do egzaminu, nie przychodząc na szkolenie?

Tak, jeżeli uczestnik ma odpowiednią wiedzę, aby zdać egzamin.

Odnowienie/Przedłużenie uprawnień.

Według obowiązujących przepisów każdy, kto chce odnowić lub przedłużyć Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, montażu, remontu, konserwacji, zakresu kontrolno- pomiarowego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych zobowiązany jest przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania nowego Świadectwa z nowym numerem.

Gdzie znajdę wskazówki do egzaminu?

Przykładowe pytania egzaminacyjne i wytyczne znajdują się w zakładce ‘FILMY’

Jaka jest cena egzaminu "sepowskiego"?

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2020 r. wynosi 260 zł za jeden egzamin.

W jakich Państwach mogę posługiwać się Świadectwami Kwalifikacyjnymi?

Na terenie całego kraju oraz Państw członkowskich UE.

Czy oferują Państwo tłumaczenie przysięgłe Świadectw Kwalifikacyjnych?

Tak, istnieje możliwość przetłumaczenia uprawnień. Jeżeli interesuje Państwa tłumaczenie na inny język, prosimy o kontakt.