Najpopularniejsze pytania dotyczące szkoleń SEP

Do kogo skierowane są kursy on-line?

To idealne rozwiązanie dla tych, który preferują innowacyjne podejście do szkoleń i nie mogą fizycznie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych. Taka forma prowadzenia kursów pozwala na interakcję z wykładowcą na żywo, daje możliwość zadawania pytań i bieżącego rozwiązywania problematycznych kwestii. Posiadamy bogatą ofertę kursów i szkoleń, które odbywają się on-line.

Jakie są wyróżniki Waszych kursów on-line?

Jako jedyni w Polsce, posiadamy nowatorskie rozwiązania w zakresie szkoleń on-line. Podczas naszych kursów przez Internet, kursant bierzemy aktywny udział w wykładzie. Przy wykorzystaniu nowoczesnej sali multimedialnej, wyposażonej w profesjonalne kamery, oświetlenie oraz nagłośnienie, uczestnicy odnoszą wrażenie jakby byli udział w tradycyjnym szkoleniu. Dzięki temu zdobywają niezbędną wiedzę, oszczędzając przy tym czas i pieniądze.

Na czym konkretnie polegają oszczędności z ze szkolenia on-line?

Jest ich całkiem sporo. W przypadku korzyści wymiernych to uniknięcie: kosztów biletów, posiłków poza domem, noclegów (jeśli szkolenie trwa więcej niż jeden dzień). Koszty niewymierne to głównie oszczędność czasu i możliwość uczestnictwa w kursie z każdego miejsca na Ziemi.

Jak mogę zapisać się na szkolenie i egzamin?

Aby zapisać się na szkolenie, wybierz jeden z dostępnych terminów na stronie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Następnie wypełnij przygotowany przez na formularz i dokonaj opłaty.

Ile będę czekać na uprawnienia?

Uczestnik, który odbył szkolenie energetyczne oraz zdał egzamin państwowy z wynikiem pozytywnym, otrzymuje numery Świadectwa Kwalifikacyjnego w ciągu 24 godzin od momentu zaliczenia egzaminu. Warunkiem otrzymania numeru uprawnień lub skanu świadectwa kwalifikacyjnego jest potwierdzenie płatności za kurs oraz egzamin.

Gdzie odbywają się szkolenia?

Szkolenia odbywają się w naszych ośrodkach na terenie całej Polski. Uczestnik decyduje o miejscu szkolenia, wybierając miasto, które najbardziej mu odpowiada. Oferujemy także szkolenia zamknięte dla firm na terenie całego kraju. Posiadamy także bogatą ofertę kursów on-line, które odbywają się przez Internet, bez wychodzenia z domu.

Kto może przystąpić do egzaminu tzw. "sepowskiego"?

Jeszcze do 1 lipca 2022 roku uprawnienia SEP mógł zdobyć każdy, kto ukończył 18 lat i posiadał minimum podstawowe wykształcenie, jeśli tylko zaprezentował odpowiednią wiedzę i zdał egzamin.
Od 1 lipca 2022 roku, aby zdobyć uprawnienie SEP, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać dokument potwierdzający odpowiednią wiedzę (zgodnie z omawianym rozporządzeniem, dokument ten trzeba dołączyć do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji), a następnie pozytywnie zdać egzamin.
Zatem, aby wziąć udział w egzaminie SEP musisz posiadać jeden z poniższych dokumentów:
- świadectwo lub dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego,
- świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski,
- lub zaświadczenie wystawione przez pracodawcę potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Gwarantujemy, że z nami spełnisz nowe wymagania dopuszczające Cię do egzaminu SEP, uzyskując wymagane ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH.

Czytaj więcej na stronie: zmiana przepisów SEP.

Ile trwa szkolenie SEP?

Szkolenie trwa jeden dzień. Bezpośrednio po szkoleniu trwającym około trzech do czterech godzin zegarowych uczestnicy zdają egzamin państwowy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładu z elementami prezentacji multimedialnej.

Kiedy odbywa się egzamin?

Bezpośrednio po szkoleniu. Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzamin ustny, po którym uzyskuje się Państwowe Świadectwo Kwalifikacyjne.

Czy można przystąpić do egzaminu, nie przychodząc na szkolenie?

Tak, jeżeli uczestnik ma odpowiednią wiedzę, aby zdać egzamin.

Odnowienie/Przedłużenie uprawnień.

Według obowiązujących przepisów każdy, kto chce odnowić lub przedłużyć Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do obsługi, montażu, remontu, konserwacji, zakresu kontrolno- pomiarowego przy urządzeniach, instalacjach i sieciach energetycznych zobowiązany jest przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną w celu uzyskania nowego Świadectwa z nowym numerem.

Gdzie znajdę wskazówki do egzaminu?

Przykładowe pytania egzaminacyjne i wytyczne znajdują się w zakładce ‘FILMY’

Jaka jest cena egzaminu "sepowskiego"?

Zgodnie z § 14 ust 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji (Dz. U. z 2003 nr 89, poz. 829) opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji od 1 stycznia 2024 r. wynosi 424,20 zł za jeden egzamin.

W jakich Państwach mogę posługiwać się Świadectwami Kwalifikacyjnymi?

Na terenie całego kraju oraz Państw członkowskich UE.

Czy oferują Państwo tłumaczenie przysięgłe Świadectw Kwalifikacyjnych?

Tak, istnieje możliwość przetłumaczenia uprawnień. Jeżeli interesuje Państwa tłumaczenie na inny język, prosimy o kontakt.

W jaki sposób przyłączyć się do szkolenia on-line? Czy są przerwy w trakcie szkolenia on-line?

To bardzo proste. W wiadomości mailowej prześlemy link prowadzący wprost do szkolenia! Nie ma więc potrzeby samodzielnego logowania, instalowania nieznanych aplikacji i tracenia czasu na poszukiwania ich w internecie. Tak, stosujemy przerwy, zgodnie z układem bloków tematycznych szkolenia.