• G1 Kursy elektryczne
 • G2 Kursy energetyczne
 • G3 Kursy gazowe
 • Szkoła dla elektryków
 • Pomiary elektryczne w praktyce
 • Kurs Świadectw i Kurs Audytów Energetycznych Budynków
 • F-Gazy
 • Montaż klimatyzacji w praktyce
 • Montaż pompy ciepła w praktyce
 • Lutowanie twarde metodą 918
 • Napełnianie i obsługa butli
 • Zgrzewanie rur PP/PE
 • Białystok
 • Bielsko-Biała
 • Bydgoszcz
 • Częstochowa
 • Gdańsk
 • Gdynia
 • Gorzów Wielkopolski
 • Katowice
 • Konin
 • Kraków
 • Lublin
 • Łódź
 • Olsztyn
 • Online
 • Opole
 • Płock
 • Poznań
 • Rzeszów
 • Toruń
 • Warszawa
 • Wrocław
 • Zabrze
 • Zabrze – grupa zaawansowana
 • Szczecin

Uprawnienia SEP – zmiana przepisów

1 lipca 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2022 r. poz. 1392).

W rozporządzeniu znalazły się m.in. informacje na temat:

 • rodzaju prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją,
 • zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci.

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz konsultacji:

Zadzwoń: +48 888 817 777

Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

OBOWIĄZKOWE ŚWIADECTWA KWALIFIKACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Świadectwa kwalifikacyjne (tzw. „uprawnienia SEP„) powinny posiadać osoby na stanowiskach:

 • eksploatacji – do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace dotyczące obsługi, konserwacji, remontu, naprawy, montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
 • dozoru – do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace określone w pkt 1 lub stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby ubiegającej się o potwierdzenie posiadanych kwalifikacji przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci lub na wniosek pracodawcy zatrudniającą taką osobę.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PRZEPISACH SEP

W rozporządzeniu zmieniono dotychczas obowiązujące przepisy określające zasady stwierdzania posiadania wymaganych kwalifikacji.

 • Jeszcze do 1 lipca 2022 roku uprawnienia SEP mógł zdobyć każdy, kto ukończył 18 lat i posiadał minimum podstawowe wykształcenie, jeśli tylko zaprezentował odpowiednią wiedzę i zdał egzamin.
 • Od 1 lipca 2022 roku, aby zdobyć uprawnienie SEP, należy mieć ukończone 18 lat i posiadać dokument potwierdzający odpowiednią wiedzę (zgodnie z omawianym rozporządzeniem, dokument ten trzeba dołączyć do wniosku o sprawdzenie kwalifikacji), a następnie pozytywnie zdać egzamin.

Wprowadzone zmiany mocno ingerują w powszechną dostępność i powodują problem z uzyskaniem uprawnień SEP-owskich. Chęć zdobycia uprawnień SEP-owskich wymaga teraz przedstawienia certyfikatów potwierdzających konkretne wykształcenie.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYKSZTAŁCENIE

W rozporządzeniu możemy znaleźć dokładną listę wymaganych dokumentów. Spośród niżej wymienionych, wystarczy posiadać jeden.

§ 6 ust. 2:
1) świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
3) certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
4) świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski – w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6 ust. 3:
1) świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
2) zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, (…) potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
3) zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
4) zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

UPRAWNIENIA SEP – JAK ZDOBYĆ JE NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA?

Nowe rozporządzenie to KONKRETNE WYTYCZNE dotyczące osób, które będą dopuszczane do egzaminu na uprawnienia SEP.

Jeśli nie spełniasz wymienionych wymagań, to:

 • nie zostaniesz dopuszczony do egzaminu,
 • nie będziesz miał szansy zdobycia uprawnień SEP-owskich,
 • nie będziesz mógł pracować w zawodzie.

Zatem, aby wziąć udział w egzaminie SEP musisz:

 • mieć ukończone 18 lat
 • POSIADAĆ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYMAGANE WYKSZTAŁCENIE, czyli:
  • → dokument ukończenia szkoły o odpowiednim profilu zawodowym;
  • → lub zaświadczenie pracodawcy potwierdzające doświadczenie zawodowe;
  • → lub dyplom czeladnika lub mistrza;

Jak widać, powyższe zmiany mocno ingerują w powszechną dostępność i powodują problem z uzyskaniem uprawnień sepowskich.

Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

Co jeśli nie spełniasz tych wymagań? Jak zdobyć niezbędne zaświadczenie?
Zgłoś się do naszego ośrodka kwalifikacji zawodowych!

W naszym ośrodku uzyskasz niezbędne ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH dopuszczające Cię do egzaminu SEP zgodne z nowymi przepisami (obowiązującymi od 1 lipca)!

Zadzwoń: +48 888 817 777

Zajmujemy się profesjonalnym szkoleniem z zakresu uprawnień energetycznych dla trzech grup zawodowych, tj.:

 • G1 (uprawnienia elektryczne),
 • G2 (uprawnienia energetyczne),
 • G3 (uprawnienia gazowe).

Posiadamy wszelkie wymagane uprawnienia, certyfikaty i upoważnienia, aby przygotowywać kursantów do egzaminu SEP.

Z nami masz 100% gwarancję, że zostaniesz dopuszczony do egzaminu i że zdasz go z wynikiem POZYTYWNYM!

Mamy za sobą ponad 5300 szkoleń i 200 000 przeegzaminowanych osób!

Nasze szkolenia prowadzi profesjonalna kadra 50 doświadczonych wykładowców!

Działamy na terenie całej Polski!

Jak zdobyć niezbędne kwalifikacje pozwalające na przystąpienie do egzaminu?

Wystarczy, że zadzwonisz pod numer +48 888 817 777 lub wypełnisz poniższy formularz, a nasz opiekun skontaktuje się z Tobą i przedstawi wszystkie szczegóły!

Nie czekaj, już tylko kilka kroków dzieli Cię do zdobycia pożądanych kwalifikacji!

Zadzwoń: +48 888 817 777

Lub wypełnij formularz:


  Pełną treść rozporządzenia znajdziesz tutaj: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001392/O/D20221392.pdf

  Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

  Uprawnienia SEP - zmiana przepisów

  Uprawnienia SEP - zmiana przepisów