Profesjonalne kursy

W swojej ofercie mamy kursy napełniania i obsługi butli dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

  • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
  • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
  • Rozpuszczonymi – acetylen.

Uprawnienia napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych niezbędne są dla osób zajmujących się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane.

Szkolenie prowadzone jest w trybie online oraz w formie stacjonarnej. Każdy klient może wybrać sobie formę szkolenia, którą preferuje.

Zainteresowany?

Zadzwoń: +48 888 817 777

Program szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje tematykę z zakresu: wykonywania dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, · konstrukcje zbiorników przenośnych i osprzętu, napełnianie zbiorników, ogólne zalecenia BHP i wiele innych. Na zajęciach praktycznych instruktorzy nauczą jak prawidłowo i zgodnie z przepisami BHP obsługiwać i napełniać zbiorniki ciśnieniowe.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

[icon name=”star” prefix=”far”]

Kursy dostosowane do klienta

Kursy prowadzimy w największych polskich miastach, między innymi w: Katowicach, Warszawie, Gdyni, Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie. Natomiast szkolenia zamknięte na terenie zakładu pracy przeprowadzamy w dogodnym dla Państwa terminie. Dostosowujemy do potrzeb klienta, ustalając dokładny czas trwania oraz program szkolenia.

[icon name=”star” prefix=”far”]

Wysoka zdawalność

Cała tematyka jest solidnie przerabiana na szkoleniu, co skutkuje bardzo wysoką zdawalnością wśród naszych kursantów. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez naszą własną Komisję Kwalifikacyjną.

[icon name=”star” prefix=”far”]

Świadectwo kwalifikacji

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.

Specjalistyczne uprawnienia

Kurs przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).

Wszystkie osoby, pracujące podczas napełniania i obsługi butli powinny posiadać stosowny certyfikat. Pomożemy Ci zdobyć uprawnienia i być najlepszym w swoim fachu! Prowadzimy szkolenia na terenie całego kraju. Bezpośrednio po przejściu kursu uczestnicy zdają egzamin, po którym otrzymują certyfikat honorowany w Polsce i za granicą.

Praktyczna wiedza

Uczestnicząc w szkoleniach dotyczących uprawnień na napełnianie i przechowywanie butli, zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności. Kursy prowadzone są przez doświadczoną kadrę. Wiedza przekazywana jest z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych. Do dyspozycji uczestników są również praktyczne materiały szkoleniowe, dzięki którym zdobycie uprawnień jest zdecydowanie łatwiejsze.

Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna obejmuje tematykę z zakresu: wykonywania dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, · konstrukcje zbiorników przenośnych i osprzętu, napełnianie zbiorników, ogólne zalecenia BHP i wiele innych. Na zajęciach praktycznych instruktorzy nauczą jak prawidłowo i zgodnie z przepisami BHP obsługiwać i napełniać zbiorniki ciśnieniowe.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej. Cena kursu to 700 zł/os.

Zainteresowany?

Skontaktuj się z nami:

Zadzwoń: +48 888 817 777

zobacz pełne dane kontaktowe.

Wysoka zdawalność egzaminów

Tematyka wybranego kursu jest dokładnie przerabiana na szkoleniu od strony teoretycznej i praktycznej. Skutkuje to bardzo wysoką zdawalnością wśród naszych kursantów. Bezpośrednio po szkoleniu przeprowadzany jest egzamin przez naszą własną Komisję Kwalifikacyjną. Po zdanym egzaminie uczestnik nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT i wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, honorowany przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej.