F-GAZY – KATEGORIE

Komisja Europejska podzieliła certyfikaty personalne na 4 kategorie, ze względu na wielkość instalacji oraz uprawnienia do ingerencji w układ (Ingerencja wiąże się z dostępem do czynnika, czyli obejmuje serwis i konserwację, instalowanie oraz odzysk czynników. Prace niewymagające ingerencji w układ chłodniczy to w praktyce wyłącznie sprawdzanie szczelności.)

Kategorie od najmniejszego zakresu uprawnień przedstawiają się następująco:

  • kategoria IV – sprawdzanie szczelności;
  • kategoria III – odzysk czynnika z instalacji do 3 kg ( lub do 6 kg w przypadku urządzenia hermetycznego)
  • kategoria II – sprawdzanie szczelności; instalowanie, serwis i konserwacja, odzysk czynnika z instalacji do 3 kg ( lub do 6 kg w przypadku urządzenia hermetycznego);
  • kategoria I – sprawdzanie szczelności, instalowanie, serwis i konserwacja, odzysk czynnika z instalacji ( bez ograniczeń co do wielkości napełniania)

Zasady certyfikacji personelu i przedsiębiorstw określa Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. ( Dz.U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( dalej jako Ustawa). Do ustawy powstały rozporządzenia wykonawcze, które umożliwiają realizowanie obowiązku certyfikacji.