Co to jest lutowanie twarde metodą 918 ?

Lutowanie twarde to najpopularniejsza metoda wykorzystywana w chłodnictwie i klimatyzacji.

Lutowanie twarde metodą 918 to bardzo znana w chwili obecnej metoda polegająca na łączeniu miedzianych instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych. Ten rodzaj lutowania ma wiele zalet. Największym plusem jest szczelność połączenia oraz odporność na drgania i różnice temperatur. Kursy lutowania twardego metodą 918 są przeznaczone jest dla osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji chłodniczych. … Kurs lutowania twardego metodą 918 jest jednym ze szkoleń którego odbycie sprawdzane jest podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).

Jak przebiega  lutowanie twarde?

Lutowanie twarde, przebiega w temperaturze wyższej od 450°C i sprowadza się do wprowadzania w szczelinę pomiędzy powierzchniami części łączonych roztopionego lutu, który pokrywa te powierzchnie, łączy się z elementami i ulega zakrzepnięciu.

 

Do połączenia dochodzi w wyniku oddziaływania sił kohezji, czyli przyciągania się cząsteczek lutu i materiału części łączonych oraz dyfuzji – wnikania cząsteczek lutu w materiał części łączonych. Miejsce złączenia nazywamy lutowiną, natomiast stopiony lut – lutowiem. Wytrzymałość lutowiny jest zbliżona do wytrzymałości materiałów części łączonych.

 

Kursy lutowania twardego metodą 918 są przeznaczone jest dla osób, które zajmują się montażem i serwisem instalacji chłodniczych. Kurs lutowania twardego metodą 918 jest jednym ze szkoleń którego odbycie sprawdzane jest podczas kontroli Urzędu Dozoru Technicznego (UDT).